AUTOŠKOLAonline semafor

Testujte sa online a dajte zelenú svojmu vodičskému preukazu

AUTOŠKOLAonline
 • Testy na vodičský preukaz pre autoškoly.

  Online testy sú tým najlepším spôsobom ako si preveriť vedomosti z pravidiel cestnej premávky. Zároveň sú aj dobrou učebnou pomôckou pri príprave na absolvovanie vodičského kurzu.

  Test č: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  Test Autoškola č.: 32

 • 1. Zastavením sa rozumie

  a)

  prerušenie jazdy motorového vozidla z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

  b)

  uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,

  c)

  len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas tri minúty,

 • 2. Vodič nesmie

  a)

  znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť, ak tým ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,

  b)

  zastaviť vľavo na jednosmernej ceste,

  c)

  znížiť náhle rýchlosť jazdy za žiadnych okolností.

 • 3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

  a)

  na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov,

  b)

  akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy,

  c)

  ochranný štít.

 • 4. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

  a)

  pri otáčaní a cúvaní,

  b)

  len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky,

  c)

  vždy, ak je to potrebné na vykonanie akéhokoľvek jazdného úkonu.

 • 5. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

  a)

  je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

  b)

  môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,

  c)

  nedáva znamenie o zmene smeru jazdy.

 • 6. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

  a)

  na ktoromkoľvek mieste, a to vždy priečne,

  b)

  na ktoromkoľvek mieste, ak nie je v blízkosti električka,

  c)

  len priečne, a to na mieste prispôsobenom na to.

 • 7. Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,

  a)

  ide o vzájomné predchádzanie,

  b)

  nejde o vzájomné predchádzanie,

  c)

  ide o vzájomné predchádzanie, ak ostatné vozidlá jazdia rýchlejšie.

 • 8. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

  a)

  môže ohroziť vodičov jazdiacich za ním len v malom rozsahu,

  b)

  je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

  c)

  nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

 • 9. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

  a)

  len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety,

  b)

  vždy za zníženej viditeľnosti,

  c)

  len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

 • 10. Prepravované osoby nesmú

  a)

  svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky,

  b)

  jesť, piť ani fajčiť,

  c)

  obsluhovať telefónny pristroj.

 • 11. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

  a)

  vtedy, ak na to dal súhlas obvodný úrad,

  b)

  vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty,

  c)

  na miestnej komunikácii a na účelovej komunikácii.

 • 12. Účastník dopravnej nehody je povinný

  a)

  zabezpečiť, aby ostatní účastníci dopravnej nehody nepožili alkohol,

  b)

  zdržať sa jedenia, pitia a fajčenia,

  c)

  zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.

 • 13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

  a)

  o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

  b)

  o 50 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

  c)

  o 0,5 m, musí byť vždy označený červenou odrazkou.

 • 14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

  a)

  trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie nie je závadou,

  b)

  trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

  c)

  trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou.

 • 15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

  a)

  sú poškodené lapače nečistôt,

  b)

  vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

  c)

  pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený.

 • 16.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  zákaz vjazdu nemotorových vozidiel,

  b)

  zákaz vjazdu všetkých vozidiel,

  c)

  zúžená vozovka.

 • 17.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  vjazd cyklistom povolený,

  b)

  zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových motorových vozidiel,

  c)

  zákaz vjazdu bicyklov.

 • 18.
  Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

  a)

  prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil (s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne),

  b)

  vojsť do takto označeného úseku,

  c)

  zastaviť v takto označenom úseku.

 • 19.
  Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde

  a)

  v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke,

  b)

  je vodič električky povinný dať prednosť v jazde,

  c)

  sa nachádza zastávka električky bez nástupného ostrovčeka.

 • 20.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  zákaz predchádzania,

  b)

  prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

  c)

  prednosť protiidúcich vozidiel.

 • 21.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  električkový koľajový pás,

  b)

  zastávka električky,

  c)

  jazdný pruh vyhradený pre električky.

 • 22.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  obec,

  b)

  zvýšenie počtu jazdných pruhov,

  c)

  návesť pred križovatkou.

 • 23.
  Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať

  a)

  je zakázané, ak to nie je potrebné na otáčanie,

  b)

  je zakázané, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty,

  c)

  je vždy zakázané.

 • 24.
  Vodič modrého vozidla

  a)

  má pred vodičom červeného vozidla prednosť v jazde, pretože ide po kruhovom objazde,

  b)

  musí dať prednosť v jazde vodičovi červeného vozidla, ktorý prichádza na križovatku sprava,

  c)

  má pred vodičom červeného vozidla prednosť v jazde, pretože prichádza na križovatku po ceste označenej ako hlavná

 • 25.
  Ako posledné prejde cez križovatku

  a)

  žlté vozidlo,

  b)

  zelené vozidlo,

  c)

  modré vozidlo.

 • 26.
  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

  a)

  1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

  b)

  1. červené, l. zelené, 3. vaše vozidlo,

  c)

  1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené,

 • 27.
  Ako prvé prejde cez križovatku

  a)

  zelené vozidlo súčasne s električkou č. 1,

  b)

  zelené vozidlo súčasne s električ¬kou č. 1 a električkou č. 2,

  c)

  vaše vozidlo súčasne so zeleným vozidlom,


©2010
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat